Jonizatory wody Prime Water - Aktywny wodór - woda wodorowa - Jonizatory wody Prime Water

Masz pytania? Zadzwoń do nas 601 56 59 57 lub zostaw swój numer telefonu - oddzwonimy.

Twój numer nie będzie wykorzystany w celach marketingowych, a tylko do jednorazowego oddzwonienia.

W dniu dzisiejszym 4 osoby zamówiły już oddzwonienie
POROZMAWIAJ Z EKSPERTEM PRIME WATER

Aktywny wodór – woda wodorowa

Woda wodorowa i wodór cząsteczkowy H2

Utleniacze i przeciwutleniacze 

Tlen to podstawowy pierwiastek potrzebny do życia. Jest niezbędny do utrzymania czynności życiowych komórek organizmu i wytwarzania energii w procesie utleniania. Podczas absorpcji tlenu, komórki uwalniają reaktywne formy tlenu zwane wolnymi rodnikami tlenowymi. Szacuje się, że około 5% tlenu pochłanianego przez człowieka jest źródłem powstawania wolnych rodników tlenowych w ramach tzw stresu oksydacyjnego – jest to tzw. paradoks tlenowy.

 

Wolne rodniki to cząsteczki bardzo aktywne chemicznie, występujące w postaci jonów ( m. in hydrooksylowych OH-), którym zazwyczaj brakuje 1 elektronu, przez co cząsteczka taka w sposób inwazyjny dąży do uzyskania brakującego elektronu (równowagi) nieustannie atakując zdrowe komórki. Tym samym narusza działalność zdrowych komórek i naczyń.Może rozpocząć się proces niekontrolowanych reakcji chemicznych, które stymulują rozwój stanu patologicznego. Celem ataków wolnych rodników w organizmie człowieka są głównie związki posiadające w cząsteczkach wiązania podwójne tj. białka, DNA oraz nienasycone kwasy tłuszczowe wchodzące w skład błon komórkowych. Produkcja wolnych rodników jest też naturalnym skutkiem starzenia się organizmu.

Oksydanty powstają także w sytuacjach niefizjologicznych, np. w wyniku choroby, opalania się, złej diety, stresu. Mogą również pochodzić z zewnątrz ze skażonego powietrza, dymu z papierosów. Wolne rodniki tworzą się w wielu produktach spożywczych jak: wyroby cukiernicze o długich terminach przydatności do spożycia, produkty mięsne i roślinne. Dotyczy to szczególnie tłuszczów zawierających wielonienasycone kwasy tłuszczowe, które bardzo łatwo ulegają utlenieniu (np. olej słonecznikowy). Naturalnym utleniaczem jest także woda pitna, niezależnie od tego czy jest to woda mineralna, czy pospolita „kranówka”. Niewielka ilość wolnych rodników jest organizmowi niezbędna do właściwego funkcjonowania, niemniej u w większości osób występują one w nadmiarze.

 

Długotrwały efekt działania wolnych rodników jest związany z przewlekłym stresem oksydacyjnym, a ten leży u podłoża wielu chorób, takich jak: choroby neurodegeneracyjne, zwyrodnieniowe czy procesy zapalne. Szkodliwe skutki działania wolnych rodników mogą przyczyniać się do rozwoju chorób układu krążenia, chorób układu oddechowego, chorób nowotworowych, cukrzycy, chorób układu nerwowego, miażdycy i niektórych schorzeń narządu wzroku, takich jak zaćma, jaskra czy zwyrodnienie plamki związane z wiekiem.

 

Przeciwutleniacze to związki posiadające zdolność do oddawania elektronów (posiadające wolne elektrony). W zetknięciu z wolnym rodnikiem tlenowym dochodzi do przekazania elektronu w wyniku czego rodnik zostaje zneutralizowany do postaci wody lub związków łatwo usuwalnych z organizmu w ramach procesów przemiany materii. 

Organizm ma zdolność do wytwarzania substancji eliminujących wolne rodniki, do których zalicza się enzymy np. katalaza, koenzym Q10. Inną grupę przeciwutleniaczy stanowią związki, których organizm nie syntetyzuje (dostarczane z zewnątrz) takie jak: kwas askorbinowy (witamina C), witaminy E, A oraz beta-karoten.

 

.

Wodór cząsteczkowy – charakterystyka

Najmniejszy atom w układzie pierwiastków (składa się jedynie z 1 protonu i 1 elektronu).

Źródło energii – wszystkie substancje przekształcane na energię zawierają wodór (np benzyna; glukoza będąca źródłem energii człowieka).

Nośnik elektronów – zawsze towarzyszy reakcjom elektrycznym.

Pierwiastek wchodzący w skład ponad 90% wszystkich znanych związków spotykanych na Ziemi.

„Wodór jest paliwem życia” – to słowa wypowiedziane przez Alberta Szent-Gyorgyi, węgierskiego biochemika,  odkrywcę witaminy C i laureata nagrody Nobla w dziedzinie medycyny.

 

Działanie terapeutyczne wodoru

Wodór molekularny H2 jest najmniejszym pierwiastkiem i najlżejszą cząsteczką. Istnieją trzy główne właściwości, które wyjaśniają efekty terapeutyczne wodoru.

1.   Wodór molekularny może łatwo docierać do przedziałów subkomórkowych, zmniejszając poziomy  cytotoksycznych rodników tlenowych   i chroniąc DNA, RNA i białka przed stresem oksydacyjnym. 

2.   Wodór molekularny wyzwala również aktywację lub regulację w górę dodatkowych enzymów antyoksydacyjnych (np. Glutation, dysmutaza ponadtlenkowa, katalaza itp.) I / lub białek cytoochronnych organizmu. 

3.  Wodór molekularny może być nową cząsteczką sygnalizującą, która może zmieniać sygnalizację  komórkową, metabolizm  komórek  i ekspresję genu  i wyjaśniać działanie przeciwzapalne, przeciwalergiczne i przeciwapoptotyczne (przeciw obumieraniu komórek). 

 

 

Działanie wodoru na wolne rodniki tlenowe

Wodór w postaci cząsteczkowej (H2), posiadający ładunek z wolnym elektronem, jest naturalnym przeciwutleniaczem umożliwiającym wiązanie wolnych rodników za pomocą procesu redukcji.

 

Proces redukcji wolnych rodników z udziałem wodoru jest kilkuetapowy i całkowicie naturalny, gdyż jego finalnym produktem jest woda (nie generuje związków toksycznych i niepożądanych dla prawidłowej pracy komórek).

 

 

 

 

Porównanie wielkości cząsteczki wodoru do innych przeciwutleniaczy

Aktywny wodór cząsteczkowy jest silnym antyoksydantem dlatego, że ze względu na małe rozmiary jest w stanie dotrzeć do wnętrza komórek (ich cytoplazmy). To kluczowa cecha wodoru, dająca mu przewagę nad innymi związkami przeciwutleniającymi. Decyduje o tym waga molekularna i wielkość cząsteczki wodoru. Cząsteczka wodoru jest 176 razy mniejsza niż związku witaminy C oraz 863 razy mniejsza aniżeli koenzym Q10. Żadna inna substancja wiążąca wolne rodniki hydrooksylowe, nie ma tak silnego oddziaływania na nie, jak wodór cząsteczkowy.

W odróżnieniu do przeciwutleniaczy występujących jako związki, wodór nie zostaje też utleniony w procesach metabolicznych (nie staje się kolejną substancją wymagająca neutralizacji), a wynikiem jego reakcji z wolnymi rodnikami tlenowymi jest woda. Działa też w komórkach znacząco dłużej aniżeli inne antyoksydanty.

.

Źródła wodoru cząsteczkowego dla organizmu

1. Powietrze– zawiera 0,00005% wodoru cząsteczkowego. Niestety nawet przy najnowszej technologii, zwiększenie stężenia wodoru w powietrzu byłoby bardzo trudne technicznie. Do tego przy stężeniu 4% wodór staje się wybuchowy, co uniemożliwia opracowanie komercyjnych urządzeń generujących wodór w powietrzu w większych stężeniach.
2. Bakterie i flora jelitowa – niektóre z bakterii w naszym przewodzie pokarmowym wytwarzają gazowy wodór z niestrawionych włókien, co może być kolejnym powodem, dla którego dieta bogata w błonnik zmniejsza stan zapalny i wpływa pozytywnie na układ sercowo-naczyniowy.
3. Woda – choć wodór występuje we wzorze chemicznym wody (H2O), to jest on tam w postaci związku, a nie czystego wodoru atomowego (H2). Stąd gdy dokonamy pomiaru stężenia wodoru w wodach butelkowanych, czy też wodzie kranowej jego poziom wynosi zawsze 0 mg/L. Jedynym wyjątkiem są rzadko spotykane w naturze naturalne źródła wody nasyconej wodorem (np występujące na japońskiej wyspie Okinawa). Taką wodę mają też cudowne źródła w miejscach objawień tj francuskim Lourdes, czy meksykańskim Telacote. W 2007 roku grupa japońskich badaczy wykonała serię badań wód z tych cudownych miejsc. Konkluzją badań było stwierdzenie, że jedyną właściwością fizykochemiczną odróżniającą te wody od „zwykłych” wód była zawartość w nich wodoru cząsteczkowego.

 

.

Woda wodorowa – jak ją uzyskać

Obecność aktywnego wodoru cząsteczkowego H2 w wodzie ma charakter nietrwały. Wynika to głównie z małej wielkości cząsteczek wodoru, co sprawia, że jest on w stanie przenikać przez ścianki naczyń (np plastikowe butelki) i ulatniać się do atmosfery. Z tego powodu woda z wodorem nie może być sprzedawana w butelkach, bez utraty jej właściwości przeciwutleniających. Najskuteczniejszą metodą jej otrzymywania jest produkcja w warunkach domowych.

Najnowsze technologie będące wynikiem wielu lat badań i działalności firm związanych z jonizacją wody, wprowadziły na rynek dwa rodzaje urządzeń, które są w stanie produkować wodę z wodorem cząsteczkowym.

Jonizatory wody – te urządzenia produkują wodę alkaliczną (zwaną też inaczej jako woda Redox), czyli posiadająca zarówno wysoki odczyn zasadowy pH, jak i ujemny potencjał redukcji utleniania (ORP). Potencjał redukcyjny (ORP) wyrażony jest w miliwoltach mV. Jego dodatnie wartości mówią, że w cieczy nie ma aktywnego wodoru, ujemne zaś świadczą o potencjale redukcyjnym (przeciwutleniającym) i obecności wodoru. Dla przykładu: wody butelkowane i wodociągowe mają wartość od +150  do +250 mV. Zjonizowana woda alkaliczna od -300 do – 800 mV.

Proces elektrolizy polega na przepuszczeniu prądu stałego pomiędzy dwiema elektrodami anodą i katodą, oddzielonymi membraną półprzepuszczalną. W trakcie elektrolizy następuje rozbicie pierwiastków zawartych w wodzie na jony wodoru H+, które skupiają się przy katodzie oraz jony hydrooksylowe (OH-) skupione przy anodzie.  Jony H+ tworzą zjonizowaną wodę alkaliczną (znajdują się w niej także pierwiastki alkaliczne – wapń, magnez, potas, wodór). Ujemne jony hydrooksylowe OH- to woda kwaśna (oraz jony pierwiastków kwasotwórczych takich jak:  chlor, siarka, fosfor, dodatnie kwaśne jony oraz tlen), która nie jest przeznaczona do spożycia.

 

Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za redukcyjny potencjał utleniania wody alkalicznej jest aktywny wodór cząsteczkowy H2 zawarty w wodzie alkalicznej. 

Generatory aktywnego wodoru (lub generator wody wodorowej) – to nowa generacja urządzeń do produkcji wody z wodorem i technologia, która jest obecnie dopracowywana przez producentów. 

Drugą różnicą, jest brak rozdziału wody w generatorze na frakcję alkaliczną i zasadową, jak to ma miejsce w jonizatorach. To sprawia, że woda w generatorach ma zazwyczaj neutralne, lub jedynie lekko alkaliczne pH. 

Niemniej najnowszej generacji jonizatory np. marki PRIME WATER, dzięki zastosowanej technologii jonizacji są w stanie generować do wody wartości wodoru cząsteczkowego znacząco przewyższające te produkowane przez generatory wodoru.

Jonizatory Prime Water uwalniają nawet do 1,7 mg na litr wodoru H2. Są to obecnie jedyne urządzenia na europejskim rynku generujące tak duże zawartości wodoru i to przy bieżącym przepływie wody (nie ma potrzeby oczekiwania kilku minut na przygotowanie wody wodorowej, jak to ma miejsce w generatorach wodoru). Do tego w jonizatorze wodór produkuje się w wodzie alkalicznej, która w odróżnieniu od wody z generatora wodoru, posiada wyższe pH, koncentrację jonów pierwiastków alkalicznych (wapń, magnez, potas) i zredukowaną zawartość jonów pierwiastków kwasotwórczych (chlor, siarka, fosfor, fluor).

Zobacz film z pomiaru zawartości wodoru H2 w wodzie z jonizatorów z rodziny Prime Water:

 

Fot. Wynik pomiaru stężenia wodoru H2 (w ppm – części na milion) w wodzie

z jonizatora Prime Water wyposażonego w 9 płyt jonizujących.

 .

Co uzyskamy pijąc wodę z aktywnym wodorem:

.

✓ Wprowadzenie do organizmu silnego przeciwutleniacza w formie cząsteczkowej – naturalnie przyswajanego przez organizm i chroniącego jego komórki oraz DNA przed uszkodzeniami wynikającymi z działania wolnych rodników tlenowych. Tylko wodór jest w stanie przenikać skutecznie w całości przez błonę komórkową i zasilać wnętrze komórki (cytoplazmę)

✓ Zmniejszenie ryzyka wystąpienia schorzeń – badania kliniczne przeprowadzone w latach 1985-2000 przez Dr Hidemitsu Hayashi oraz Dr Muneori Kawamura, stosujących wodę z aktywnym wodorem wykazały bardzo dużą efektywność tej wody w leczeniu takich chorób jak: cukrzyca, stopa cukrzycowa, hypercholesterolenia, choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, astma, reumatyzm, dna moczanowa, choroba Crohna, choroby skóry związane z ubytkiem kolagenu, niektóre choroby serca, wrzody, zaburzenia odporności immunologicznej, SLE, nowotwory, chroniczne zaparcia, biegunka, HIV, alergie, katarakta.

✓  Większą witalność na poziomie komórkowym – dłuższe życie komórek oraz finalnie spowolnienie procesów starzenia dzięki redukcji wolnych rodników tlenowych.

✓ Lepsze nawodnienie komórek, poprawę cyrkulacji krwi i płynów ustrojowych, która wynika z mniejszych klastrów wody wodorowej i jej mniejszego napięcia powierzchniowego.

 

Jeżeli poszukujesz urządzenia do produkcji wody wodorowej, to jonizator marki Prime Water będzie odpowiednim i sprawdzonym na rynku urządzeniem.

Więcej o wodzie wodorowej i badaniach nad aktywnym wodorem przeczytasz na stronach fundacji Molecular Hydrogen Fundation pod adresem: http://www.molecularhydrogenfoundation.org/